İNFEKSİYON HASTALIKLARI

Mesane Kanseri Nedir? Nasıl Tanı Konur?

Mesane Kanseri (idrar kesesi tümörü), mesanenin duvarını oluşturan dokulardan kaynaklanan kötü huylu tümörlerdir.

Özellikle erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir.

Erkeklerdeki kanserlerin %10’ unu oluşturur.

Görülme yaş ortalaması 65-70’dir fakat, gün geçtikçe sanayileşmeyle de beraber, bu yaş düşmektedir.
Mesane kanseri için risk faktörlerini şu şekilde sıralayabiliriz.
 

  1. Genetik Yatkınlık
  2. Sigara içmek
  3. Erkek cinsiyet
  4. Kimyasal maddeye maruz kalmak, boya ve lastik sanayinde çalışıyor olmak
  5. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor olmak vb.


Mesane Kanseri Belirtileri En sık bulgusu ağrısız, pıhtılı kanmadır. Ağrısız ve hematuri dediğimiz kanamalı idrar hastaların çoğunda gözükür. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma,ağrı,sızı,zor idrar yapma gibi şikayetler, mesane tümörünün ilk belirtileri olabilir.

Bununla birlikte, birçok kanserde görülen halsizlik,kilo kaybı,kemik ağrıları da diğer belirtiler olabilir. Mesane Kanseri Tanısında kullanılan birçok yöntem vardır. Bunlardan bazıları, tam idrar tetkiki,fizik muayene,sitoloji denen idrarda tümör hücrelerinin araştırılması, ultrason, tomografi, sistoskopidir.

Bu yöntemler arasında en değerlisi Sistoskopidir. Sistoskopi, en basit anlatımla ucunda, kamera olan elastik, fiberoptik bir boru ile hastanın idrar yollarına girmek, bu tüpün ilerletilmesiyle mesaneye kadar ilerlemektir.

Bu borunun üzerinde bulunan kamera sayesinde mesane incelenir, şüpheli bir lezyon varsa biyopsi ile parça alınır. Her cerrahi işlemde olduğu gibi, sistoskopi yaparken de bazı istenmeyen komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Bunlardan en önemlisi idrar yollarında infeksiyon oluşmasıdır. İşlem sonrası kanama olabilir. İnceleme sırasında ani hareket edilmesi durumunda idrar yollarında yaralanma ve perforasyon dediğimiz delinmeler meydana gelir.

Sistoskopi, ağrılı ve rahatsız edici bir işlem olduğundan dolayı bu tanı yöntemine bazı alternatifler üretilmiştir. Bunlar arasında en önemlisi, insandan dökülen tümör hücrelerinin florasan madde ile boyanması sonucu, mikroskop altında incelenmesi prensibine dayanan ImmunoCyt isimli testtir.

Bu testte,bir tüp aracılığı ile idrar yollarına girilmez. Sadece bir kaba idrar vermek yeterlidir.

2-) Mesane Kanseri Tanısında Yeni Yöntemler Nelerdir?
Mesane Kanserin erken tanısı çok önemlidir. Çünkü erken tanı ile tedavide 5 yıllık beklenen yaşam süresi %92’dir. Yakın organlara yayılma durumunda % 45, eğer uzak organlara yayılım varsa sadece %6’dır. Mesane kanseri tanısı için en sık kullanılan yöntem sistoskopi denilen, kameralı bir boru ile mesaneye idrar yollarından girip bakmaktır.

Fakat bu işlemin bazı yan etkileri vardır. İşlem sonrası idrar yapmada güçlük yaşanması bazı hastalara birkaç gün süreyle sonda takılması zorunlu hale getirebilir. İşlem sonrasında oluşabilecek infeksiyonlar, idrar yolunda oluşan travmalar, birkaç gün boyunca ağrı olması, kanama ve işlem sırasında yırtılmalar, sistoskopinin istenmeyen komplikasyonlarıdır. Bu, Sistoskopi işlemi hasta açısından rahatsız edici bir işlem olabilir. Bu işlemi yaptırmak istemeyen hastalar için son yıllarda Amerika’da yeni bir tanı yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin adı ImmunoCyt’dır.

Bu test,mesane kanseri olanlarda, idrar yoluyla salınan kanser antijenlerini saptayan non- invaziv yani, ağrısız, sancısız bir yöntemdir. Mesaneden dökülen kanser antijenleri tespit edilir. Bunlar antikor ile bağlanır, bu bağlanma sonucunda özel bir mikroskop olan Florosan mikroskop altında parlak, floresan renk veren bir antijen+ antikor hücre kompleksi oluşur. Bu da bize mesanede tümör hücresinin olup olmadığını gösterir.

Bu test Amerika’da son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mesane kanserinin tanısında ve operasyon sonrasında takibinde 6 ayda bir yapılması önerilmektedir. Test, ABD’nin en önemli sağlık birimi olan FDA tarafından onaylanmıştır.

Mesane Kanseri Tanısında Yeni Yöntem ImmunoCyt Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır?
Mesane kanseri tanısında son yıllarda özellikle ABD’de popüler olan ImmunoCyt yöntemi, idrardan tümör antijenlerini saptamaya yönelik olan ağrısız, sızısız non- invaziv dediğimiz bir yöntemdir.

Sistoskopi denilen kamera ile mesaneye girme yöntemine göre en belirgin üstünlüğü budur. Bu test mesane kanserinde şüphelenilen durumlarda yapılmalıdır. Çünkü erken dönem mesane kanserini yakalamada oldukça önemlidir.

Peki mesane kanserinden ne zaman şüphelenip bu test yapılmalıdır?
Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma,ağrı,sızı,mesanede doluluk hissi, idrar yapma isteğinin olması ama idrara çıkamama,mesanenizi boşaltmak için acil ihtiyaç hissetmek ve hepsinden önemlisi hematuri dediğimiz, kanlı idrardır. Ağrı olmadan kan görülmesi hemen akla mesane kanserini getirmelidir.

Bu testin duyarlılığı % 87’nin üzerinde, negatif prediktif değeri de %94’dür. Ne demek bu? Bu test sonucu negatif olarak geldiyse, yani sizde mesane kanseri olmama ihtimalimiz %94’dür. Bu tıbbi olarak çok yüksek bir orandır.

ABD’ de bu testin temel kullanım alanlarından biri erken evre mesane kanserlerini tanımaktır. Çünkü bu testin, erken evre mesane kanserini tanımada duyarlılığı çok yüksektir. Bir diğer kullanım alanı da mesane kanseri nedeniyle operasyon yapılan hastaların takibidir.

Bu takip programında hastalara senede bir sistoskopi, 6 ayda bir ImmunoCyt ile izleme yapılması önerilmektedir. Mesane kanserinin nüksü yani tekrarlama ihtimali %60 gibi yüksek oranlarda olduğu için hasta takibi de çok önemlidir.

Mesane Tümörü Tanı Testi ImmunoCyt Nasıl Yapılır?
ImmunoCyt isimli bu yeni tanı yöntemi idrardan çalışılır. Testin amacı, mesaneden idrara dökülen tümör antijenlerini bunları tespit etmek üzerine kuruludur. Eğer hasta, idrar örneğini testin uygulanacağı laboratuvarda verecekse, en az 20 ml idrar gereklidir.

Eğer dışarıda verecekse yine az bu miktarda idrar gereklidir. Sabah ilk idrar, mesanede uzun süre beklemiş olduğu için uygun değildir. Sonda ile alınan veya mesane yıkanarak alınan idrarlar da uygun değildir.

VİDEOLAR

İnfeksiyon Hastalıkları Videoları

Uzm. Dr. Şafak Göktaş Tanıtım Videosu

HIV-AIDS Nedir?

Vajina iltihabı neden oluşur

Vajinal mikrobiyom mikrobiyota, flora nedir?

Uzm.Dr. Şafak Göktaş Basında

Business Channel Uzm. Dr. Şafak Göktaş Röportajı

Kanal 24 Uzm. Dr. Şafak Göktaş Röportajı

Uzm. Dr. Şafak Göktaş Atv Kahvaltı Haberleri Mikrobiyom

Doktor Şafak Göktaş 360 Tv Röportajı

DOKTORA SOR
DOKTORA SOR